Etichetă: a identităţii persoanelor cărora deţinătorii de vehicule le-au încredinţat vehiculele proprii se sancţionează cu: